Ronderande bevakning

Du har säkert sett våra bevakningsbilar ute på stan. Dessa bilar används för rondering. Även rondering till fots förekommer inom begränsade områden. Ronderingsbevakning innebär ett extra skydd mot stöld, skadegörelse, intrång etc. Dessutom kan det vara tryggt att veta att proffs skyddar din egendom nattetid.

Vid kall väderlek kan t ex en öppen dörr eller ett öppet fönster förorsaka skador för tusentals kronor. Då känns det tryggt att veta att någon tar ansvaret för egendomen. Vår rondering kan även utföras med hund.

Stationär bevakning

Denna bevakningstyp innebär att vi tar ansvaret för dygnsbevakning eller del av dygn inom ett begränsat bevakningsobjekt. Till denna bevakningstyp kan t ex fogas tillträdeskontroll, besökskontroll, fordonskontroll, P-bevakning, hemgångskontroll och särskild ronderingskontroll enligt schema.

Larmbevakning

Denna bevakningstyp innebär att du har kopplat ditt larm till oss. Larmet går till landets största larmcentral, SOS Alarmering AB, som förmedlar larmet till oss för omedelbar åtgärd. Det ingår givetvis nyckelförvaring och larmplanering vid denna typ av bevakning.